Moderne infrastruktur på landsbygda i Norge: hvordan har det forandret reiseindustrien?

Det er ingen hemmelighet at Norge byr på mange spennende muligheter, men det vidstrakte landet vårt har også sine egne utfordringer. Lenge har det vært vanskelig å tilby tjenester på mer avsidesliggende områder i Norge, men økt reiselyst og investeringer i infrastruktur har endret dette betydelig.

Ikke bare har det blitt lettere å markedsføre seg på nett for små aktører, men det har også blitt en langt høyere interesse for unike opplevelser. Dette har åpnet et helt nytt marked for norsk turisme, og mest sannsynlig endret reiseindustrien i Norge for alltid. Et godt eksempel på dette er hvordan betalingsmetoden Visa i Norge har blitt et svært utbredt alternativ. Ny teknologi har gjort det mulig å utvide nettverket til et langt større nedslagsfelt, og dermed gjort det mulig for små, lokale virksomheter å imøtekomme internasjonal turisme.

Hvilke muligheter byr moderne infrastruktur på?

Teknologi har fått en stadig viktigere rolle i hverdagen vår, men det har også revolusjonert hvordan vi reiser. Den tradisjonelle masseturismen har blitt utkonkurrert av unike opplevelser som gjerne kan ligge utenfor allfarvei. Dette gjelder spesielt i Norge, der både DNT og andre aktører har utviklet en rekke spennende konsepter.

Dagens turister ønsker personlige, skreddersydde opplevelser, noe som i stor grad har blitt styrket av mulighetene sosiale medier, delingstjenester og digital infrastruktur byr på. Dette kombinert med biler som når lenger, dekning for telefoni på avdelingens lokasjoner og sterkere infrastruktur har åpnet for tidligere uante muligheter.

Den nye reisetrenden

Selv om nordmenn alltid har vært et folk som elsker å reise, har stadig flere oppdaget de mulighetene som befinner seg i det langstrakte landet vårt. Mye av dette er takket være den aktive bruken av ny infrastruktur, nye digitale muligheter og ikke minst innsatsen fra DNT til å vise frem hvilke muligheter som skjuler seg utenfor de mest populære destinasjoner.

Norge er et ledende land innen utbygging av moderne infrastruktur, og dette er uten tvil noe vi har fått igjen for i etterkant. I dag har landet et av de mest avanserte 5G nettverkene i verden, og en dekningsgrad som overgår de fleste andre europeiske land. Norge har også et godt utviklet rutenett, noe som betyr at man enkelt kan bevege seg rundt selv i grisgrendte strøk.

Til slutt har utviklingen også vist at mange nordmenn faktisk foretrekker den autentiske opplevelsen av det historiske Norge, fremfor ytterligere reiser til kjente steder som Spania, Italia og Portugal. Dette har gjort at vest- og sørlandet i Norge fort har blitt en like attraktiv destinasjon som solkysten i Spania.

Hvordan ser fremtiden for reiseliv ut?

Selv om utviklingen har gått lynraskt de siste årene, ser det ikke ut til at den synes å stoppe med det første. Vi ser en ekstrem utvikling innen teknologi, samt utbygging fra norske myndigheter for å holde følge. Det ser dermed ut til at mye kan skje i fremtiden, og vi håper dette vil styrke det nasjonale reiselivet ytterligere.

Det er nemlig slik at den digitale reisen har åpnet helt nye muligheter for små, lokale opplevelser - noe som stadig flere tar i bruk. Noen gode eksempler på dette er kysthytter og fyrtårn på vestlandet, trehytter i telemark og moderne fjellhytter i regi av DNT midt på fjellet. Nordmenn kan med andre ord nyte godt av komfortable reiser, oppleve nye opplevelser og ikke minst styrke det nasjonale reiselivet.

Oppsummering

Det har skjedd mye med moderne infrastruktur de siste årene, noe blant annet digitale betalingsmetoder som Visa og deres innovasjon har vist. Vi har sett hvordan dette gjennom en stadig mer digital hverdag kan bidra til å styrke måten vi omgås lokalt næringsliv, men også hvilke muligheter dette åpner opp for.

Mange opplever nemlig nye muligheter til å reise innenlands eller oppdage ting som tidligere ikke har vært markedsført i Norge. Dette skyldes at sosiale medier og digital markedsføring, kombinert med moderne infrastruktur, har gjort det mulig å nå ut til en helt ny gruppe mennesker både i Norge og utlandet.

Helt til slutt er det liten tvil om at dette er en trend vi ser spesielt sterkt i Norge, da landet allerede har en godt utbygd infrastruktur og ressurssterke myndigheter med vilje til å investere i fremtiden. Dette inkluderer utbygging av 5G, nye radionett og ikke minst vedlikehold av mindre veier og knutepunkter.

Denne helheten har gjort at norsk reiseliv kan konkurrere med langt større konkurrenter fra utlandet, samt at Norge igjen har blitt en attraktiv destinasjon både for norske og utenlandske turister som ønsker å oppleve noe unikt.